příklady a ukázky:


reálné vedení s bílým pláštěm


reálné vedení s bílým pláštěm


vlevo vedení 20m experimentální černý plášť, vpravo vedení 100m reálné s bílým pláštěm