Nabízíme možnost rozesílat velké množství SMS.

 • je možné odesílat SMS jednorázově i hromadně
 • odeslání několika způsoby
  • z webového rozhraní
  • z mailu
  • přes API (napojení externích systémů)
 • možnost přeposlat mail jako SMS

Nastavení odesílatele SMS

 • krátké číslo (výchozí)
 • textová identifikace (možno zvolit vlastní název – za poplatek)
  • nelze odpovědět
 • Možnost přeposlání odpovědi na mail.

Dokumenty